Galvos skausmo gydymas ergotaminu

Ergotaminas yra ant rugių augančių paprastųjų skalsių aktyvioji medžiaga, kuria jau maždaug 100 metų gydomi stiprūs migreniniai galvos skausmai. Ergotamino veikimas sudėtingas, įskaitant sąveiką su įvairiais serotonino receptoriais, alfa adrenerginiais ir kitais receptoriais. Ši medžiaga labai prastai absorbuojama (mažiau negu 3 proc.) pro burną, tačiau neblogai absorbuojama žvakučių pavidalu arba įkvėpta. Parenterinės injekcijos preparatas buvo nestabilus, o įkvepiamame preparate buvo aptikta chlorofluoroangliavandenilių suslėgtųjų dujų, todėl daugelyje šalių abu preparatai išimti iš apyvartos. Manoma, kad ergotaminas siaurina dėl uždegimo išsiplėtusias kraujagysles, taip pat prasiskverbia pro kraujo ir smegenų barjerą ir veikia galvos smegenų kamieno trišakio nervo įterptinių neuronų takus.

Dauguma migrenos gydymo ergotaminu klinikinių tyrimų atlikti priešdaug metų nedidelei pacientų grupei, todėl pagal šiuolaikinius statistikos standartus jų rezultatai nepatikimi. Ankstesnį ergotamino vaidmenį beveik visiškai perėmė sumatriptanas, tačiau ergotaminas tebenaudojamas ilgalaikiams, nedažniems, nedarbingumą sukeliantiems migrenos priepuoliams gydyti. Stipriai perdozavus ergotamino susitraukia periferinės kraujagyslės ir prasideda gangrena. Neseniai įrodyta, kad pacientai gali tapti priklausomi nuo 0,5 mg kasdienės ergotamino dozės ir kiekviena dozė sukelia stiprų galvos skausmą kaip reakciją, o tęsiant gydymą pagerėja tik trumpam. Jei šie pacientai visiškai liaujasi vartoti ergotaminą, jiems maždaug savaitę labai stipriai skauda galvą, tačiau vėliau jie jaučiasi nepalyginamai geriau.

Dihidroergotaminas yra stiprus kraujagysles siaurinantis preparatas, prastai absorbuojamas pro burną, tačiau gali būti vartojamas žvakučių pavidalu ir įkvepiamas. Šis preparatas rečiau sukelia pykinimą, vėmimą ir galvos skausmą kaip reakciją. Naujausi įkvepiamų preparatų bandymai parodė, kad jų efektyvumas panašus į sumatriptano ir daug didesnis negu placebo. Dihidroergotaminas buvo populiarus JAV ir kai kuriose Europos šalyse. Simpatomimetikas amino izometeptenas siaurina kraujagysles ir silpnai
veikia migrenos priepuolius.